علوم انسانی» چه علومی هستند؟!

         ما فلسفه علوم انسانی را به چه معنایی به کار می بریم؟ اگر علوم انسانی را معادل Humanism بگذاریم باید انسانیات ترجمه شود نه علوم انسانی. گاهی علوم انسانی معادل Humanism به کار برده می شود و گاهی هم معادلSocial Scienceکه به معنای علوم اجتماعی است در حالی که Science علم است و Social Scienceعلوم اجتماعی است ...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید